OSTOMİ ÇEŞİTLERİ

Ürostomi

Ürostomi idrar borularının direkt veya indirekt yolla karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Üriterler direkt karın duvarına ağızlaştırılabilir (üretorostomi-direkt yol) ya da incebağırsak veya kalın bağırsaktan bir parça alınır. Bu kısa parça idrarın vücuttan atılmasında kanal olarak kullanılacaktır. Cerrah bu parçanın bir ucunu kapatır, idrar borularını bu bağırsağın içine yerleştirir, açık olan ucunu da karın duvarındaki kesiden dışarı ağızlaştırır (Stoma).

Ürostominin sfinkter kası yoktur bundan dolayı kişi idrarını kontrol edemez ve idrar çıkışı devamlıdır.

Ostomi Nedir